Στην Σταυρούπολη Ξάνθης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κινητό Τηλέφωνο: +30 6972 763 767