Το 1961 ανεβήκαμε πρώτη φορά στον Λειβαδίτη. Ήρθαμε από την Ξάνθη, σε μια μέρα με τα ζώα μας.

      Την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο χωριό, μας υποδέχθηκε ο στρατός και κοιμηθήκαμε σε σκηνές που είχε ήδη στημένες. Πρώτα ανέβηκαν οι άντρες και μετά από λίγο καιρό ακολούθησαν οι γυναίκες.

      Η ζωή που κάναμε τότε ήταν φτωχική. Μεροκάματο κάναμε όπου βρίσκαμε και γι αυτό έχουμε δουλέψει σε χωράφια, σε υλοτομίες ενώ ταυτόχρονα είχαμε και τα ζώα.

      Ευτυχώς ήμασταν αρκετές οικογένειες και γι αυτό αναγκάστηκαν και άνοιξαν και σχολείο. Ο πρώτος δάσκαλος ήταν από τα Κιμμέρια.